Hoş geldiňiz

Miwe paket gutusy, çap edilen tagta, gurluşyk materiallary we plastmassa materiallary üçin öňdebaryjy global üpjün ediji hökmünde bu ýerde iň gowy hyzmat we bäsdeşlik önümini alyp bilersiňiz

Näme üçin bizi saýlaýar?

Biz 16 ýyllyk önümçilik tejribämiz we öz hünär satuw güýjümiz free mugt nusga, bäsdeşlik bahasy, islegiňize görä ýöriteleşdirilen paket gutusy bilen üpjün edýäris, nusga bukjamyzy gysga wagtyň içinde alyp bilersiňiz.

 • Dünýä bazarlaryna ýokary hilli polipropilen önümlerini getiren ilkinji öndürijileriň arasynda Xinsu gowy synagdan geçirilýär we tanalýar.

  Baý tejribe

  Dünýä bazarlaryna ýokary hilli polipropilen önümlerini getiren ilkinji öndürijileriň arasynda Xinsu gowy synagdan geçirilýär we tanalýar.

 • Kinsuda önümi özleşdirmek talaplary bilen müşderilere hyzmat etmäge taýyn tejribeli dizaýnerler we inersenerler köp.

  Mugt we çalt nusga

  Kinsuda önümi özleşdirmek talaplary bilen müşderilere hyzmat etmäge taýyn tejribeli dizaýnerler we inersenerler köp.

 • Zawodymyz ISO9001: 2008 kepillendirilen we ulanýan ähli çig mallarymyz ekologiýa taýdan arassa, zäherlenmesiz we CE şahadatnamasy bilen.

  Haryt şahadatnamasy

  Zawodymyz ISO9001: 2008 kepillendirilen we ulanýan ähli çig mallarymyz ekologiýa taýdan arassa, zäherlenmesiz we CE şahadatnamasy bilen.

Meşhur

önümlerimiz

Plastmassa önümleri barada mugt nusga berip bileris we paket gutusyny islegiňize görä düzüp bileris.

15 ýyllap nurbat öndürmekde ýöriteleşen önümler bütin dünýä eksport edilýär.

biz kim

Taryhymyz:

Kompaniýamyz 2008-nji ýyldan bäri işe başlaýar we pp sahypasy, pp bal ary tagtasy, kompýuter sahypasy, plastmassa bukulýan gap, miwe paket gutusy üçin 14 ýyllyk önümçilik taryhymyz bar. Zawodymyz önümimiz üçin dürli enjamlara eýedir. polipropilen list we polikarbonat list üçin 6 önümçilik liniýasy.Müşderimize has çalt gowşuryş wagtyna göz ýetirip bileris.Şeýle hem üpjün ediň Müşderilerimize baş hyzmat.

Toparymyz:

Satuw bölümimiz, ähli müşderilere iň gowy hyzmat etmek üçin hünär satuwy bar, habaryňyza 1 minutlyk jogap berip bileris we size jogap bermek üçin 24 sagat nobatda durýarys. Biziň ussahanamyzda 200 işçi bar, konteýneriň ýüklenendigine göz ýetirip biler gysga wagt.

 • biz hakda
 • hyzmatdaş (5)
 • hyzmatdaş (1)
 • hyzmatdaş (2)
 • hyzmatdaş (3)
 • hyzmatdaş (4)