B-1 Plastmassa gasynlanan buklama guty

Gysga düşündiriş:


 • Ölçegi:Custöriteleşdirilen.
 • Reňk:Ak, gök, gara, gyzyl we başgalar
 • Galyňlygy:2mm, 3mm, 4mm, 5mm
 • Dykyzlygy:500gsm-1200gsm
 • Çap edildi:Çap edilen ýöriteleşdirilen sungat eserlerini kabul ediň
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  önümiň jikme-jiklikleri

  Gaplamak

  PE film, PE sumka, faner palet.

  Töleg möhleti

  Awans TT

  Eltip bermegiň wagty7

  buýrugy tassyklandan soň bir 40HQ bilen gün

  Programma we funksiýa

  UV çydamly we suw geçirmeýän.
  Oorapyk ýa-da açyk mahabat we bezeg.
  Programma meýdançasy: Söwda-sergi.
  Ofis resminamalaryny gaplamak.
  Öý gaplamak.
  Elektron enjamlary gaplamak.

  Işlemek ädimleri

  pp çig mal

  pp korfýut sahypasy

   kesmek

  çap edildi

  galyp kesmek

  birikdirmek

  Gaplamak

  corrugated folding box
  corrugated folding box

  Hyzmatymyz we bäsdeşlik ukybymyz

  High Bizde ýokary hilli, gowy hyzmat, has çalt eltiş wagty we müşderilere OEM hyzmaty bilen 15 ýyldan gowrak öndüriji bar.
  Aster Has çalt nusga wagty.Bizde in engineenerler, çyzuwyňyza esaslanyp, nusga ýasap bilerler, ony hem zerurlygyňyza görä düzüp bilerler.★ Adatça, nusga almak üçin diňe 1-3 gün gerek.
  Önümler meselesini çözmek üçin güýçli gözleg we ösüş toparymyz bar.
  ★ Mugt nusga bar.
  ★ Kiçijik synag buýruklary kabul edilip bilner.
  ★ Önümimiz siziň üçin dürli ululygy, dürli görnüşi, dürli reňkleri we dürli programmalary düzüp biler.

  Müşderiniň gyzyklanmasyna oňyn we progressiw garaýyş bilen, kompaniýamyz müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin önümimiziň hilini yzygiderli ýokarlandyrýar we howpsuzlyga, ygtybarlylyga, daşky gurşawyň talaplaryna we 2019-njy ýylyň lomaý bahasynyň täzelenmegine “China Custom 2 Wheels Plastic Folding Shopping Trolleys Carts Printing” -e ünsi jemleýär. Gasynlanan kagyz gaplaýyş gutulary, umuman, dünýäniň islendik ýerinde müşderilerimiziň islegini kanagatlandyrmak üçin täze döredijilik elementini döretmek barada jemlenýäris.Biziň bir bölegimiz boluň we geliň, sürüjini biri-birimiz bilen has ygtybarly we gülkünç edeliň!
  2019 lomaý bahasy China Die-Cut Paper Box, Candy Paper Box, Biz hakda has giňişleýin maglumat almak we ähli zatlarymyzy görmek üçin web sahypamyza girmegi ýatdan çykarmaň.Has giňişleýin maglumat almak üçin bize habar bermäge rugsat bermegi ýatdan çykarmaň.Size köp sag boluň we işiňiziň elmydama ajaýyp bolmagyny arzuw edýärin!

  Mugt nusga

   

  Custöriteleşdirilen

   

  15 ýyl öndüriji

   

  Qualityokary hilli

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň