poly goramak üçin plastmassa gasynlanan list

Gysga düşündiriş:

poly goramak üçin plastmassa gasynlanan liste pp içi boş kagyz diýilýär, gasynlanan plastmassa list, list, polipropilen çukur önümi ýokary temperatura bilen polipropilen ereýän polipropilen önümiň hataryndan çykarylýar.

PP çukur tagtasy ekologiýa taýdan arassa gaplama materiallary üçin täze görnüş, gasynlanan plastmassa örtük ulanylanda tozan öndürmeýär, gasynlanan karton bilen deňeşdirilende 4-10 esse köp aýlawly ömri bar, ýakyn wagtda kartonyň ýerini alar. geljekde esasan gaplamany ulanmakda.Mundan başga-da, ýeňil, oňat berklik, çeýe ululyk we arzan bahadan artykmaç gasynlanan list, sanjym plastmassa gutusynyň ornuny tutar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň