Plastik gasynlanan deňiz iýmit paket gutusy

Gysga düşündiriş:


 • Ölçegi:Custöriteleşdirilen. Dizaýn çyzgylaryňyza esaslanyp keseris.
 • Reňk:Ak, gara, gök we başgalar
 • Galyňlygy:3mm, 4mm, 5mm
 • Çap edildi:Çap edilen ýöriteleşdirilen logotip sungat eserlerini kabul ediň.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  önümiň jikme-jiklikleri

  Gaplamak PE film, PE sumka, faner palet.
  Töleg möhleti Awans TT
  Eltip bermegiň wagty Sargydy tassyklandan soň 40HQ bilen 7 gün

  Programma we funksiýa

  Gorkuzmak, balyk, et, gabyk paketi we ş.m.
  Dürli galyplarymyz bar we dürli ululyklary sazlap bileris.
  Guty kompaniýanyň nyşany bilen çap edilip bilner.
  Suw geçirmeýän we gaýtadan ulanylýan ulanmak.

  Işlemek ädimleri

  pp çig mal

  pp korfýut sahypasy

   kesmek

  çap edildi

  galyp kesmek

  birikdirmek

  Gaplamak

  sea food packaging
  sea food
  sea food box

  Hyzmatymyz we bäsdeşlik ukybymyz

  High Bizde ýokary hilli, gowy hyzmat, has çalt eltiş wagty we müşderilere OEM hyzmaty bilen 15 ýyldan gowrak öndüriji bar.
  Aster Has çalt nusga wagty.Bizde in engineenerler, çyzuwyňyza esaslanyp, nusga ýasap bilerler, ony hem zerurlygyňyza görä düzüp bilerler.Adatça, nusga almak üçin diňe 1-3 gün gerek.
  Products Önümler meselesini çözmek üçin güýçli gözleg we iş toparymyz bar.
  ★ Mugt nusga bar.
  ★ Kiçijik synag buýruklary kabul edilip bilner.
  ★ Önümimiz siziň üçin dürli ululygy, dürli görnüşi, dürli reňkleri we dürli programmalary düzüp biler.

  Maksadymyz, Hytaýy öndürýän kompaniýalar üçin altyn kompaniýa, ajaýyp baha we ýokary hilli hödürlemek bilen müşderilerimizi ýerine ýetirmek, 3/5 gatly gasynlanan karton kraft kagyz sowgat gutulary geýim şaý-sepler aýakgap önümleri gutusy, ýüzlerçe zawodlar bilen çuňňur hyzmatdaşlygymyz bar Hytaýa.Biziň hödürleýän zatlarymyz, dürli çagyryşlar bilen gabat gelip biler.Bizi saýla, biz seni ökünmeris!
  “China Box”, Kagyz sowgat gutusy üçin önümçilik kompaniýalary, “Money Gram”, “Western Union”, “Bank Transfer” we “Paypal” arkaly töleýän iň meşhur we aňsat töleg usullary bilen lomaý satuwda satýarys.Goşmaça gepleşikler üçin, önümlerimiz hakda hökman gowy we bilýän satyjylarymyz bilen habarlaşyp bilersiňiz.

  Mugt nusga

   

  Custöriteleşdirilen

   

  15 ýyl öndüriji

   

  Qualityokary hilli

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň