Kompaniýanyň tertibi

CANSHU

Kompaniýanyň tertibi

Kompaniýamyz 2008-nji ýyldan bäri işe başlaýar we pp sahypasy, pp bal ary tagtasy, kompýuter kagyzy, plastmassa bukulýan gap, miwe paket gutusy üçin 15 ýyllyk önümçilik taryhymyz bar. Zawodymyzda önümimiz üçin dürli enjamlar bar. polipropilen list üçin we polikarbonat çukur list üçin 6 önümçilik liniýasy üçin.Müşderimize has çalt eltmegiň wagtyna göz ýetirip bileris.Müşderilerimize baş direktor hyzmatyny hem beriň.

company
company
company
YEYLLAR TASLAMASY
ÖNÜMLER
SAGAT HYZMATY
Countriesurtlary eksport ediň

Toparymyz

Satuw bölümimiz ähli müşderilere iň oňat hyzmat etmek üçin hünär satuwy bar, habaryňyza 1 minutlyk jogap berip bileris we size jogap bermek üçin 24 sagat nobatda durýarys. Biziň ussahanamyzda 200 işçi bar, konteýneriň ýüklenendigine göz ýetirip biler gysga wagt.

Gowy kepillendirilen
Zawodymyz ISO9001: 2008-den geçdi we ekologiýa taýdan arassa önümlerimiziň köpüsi patentleşdirildi.

team

Müşderilerimiziň aýdýanlary ...

photo

“Xinxu” kompaniýasynyň hünärmenleriniň kömegi bilen, gasynlanan plastik gutyny ulanyp, logistika çykdajylarymyzy ep-esli azaldyp bildik.Köp sag boluň

photo

“Coroplast” nusgalaryňyzyň wagtynda gelmegi meni kanagatlandyrdy.Synaglaryň hemmesinde ähli nusgalar gowy ýerine ýetirilýär we iň esasysy, müşderimiň talaplaryna laýyk gelýär.

photo

Göni göni bolmaga rugsat beriň, “Xinsu Plastik” önümleriniň köpüsine ýokary baha berýän zadym, beýleki üpjün edijiler bilen deňeşdirilende gaty amatly we girdejili bahalar bilen gelýär.Maňa pul gazanmaga kömek edýärler.

Hyzmatlarymyz

Aragatnaşyk

Faecis horrifer caelo aere nisi.Piscibus coegit super lucis fuerat haec.Metusque locavit

Ösüş

Orbis mundo terram kwam!Silvas persidaque sublime diversa nitidis

Başdan geçirmeler

Regna astra quin regio ipsa hemişelik aequalis.Nondum bulam-bujarlygy üçin “Fixo umentia supplex duas”

Gorag

Congeriem posset: glomeravit sorbentur cetera nulli.Nullo nullo ripis caecoque cinxit

Ruhy maslahat

Effigiem iapeto habentem vindere vindice?Iudicis Principio semine levius nebulas

Tölegleri gaýtadan işlemek

“Agitabilis abscidit parte aliud agitabilis persidaque freta sanctius formaeque”.

Şahadatnamamyz

zhengshu
A2210189587101002_05
A2210189587101002_06
A2210189587101002_00
A2210189587101002_01
A2210189587101002_02
A2210189587101002_03
A2210189587101002_04
A2210189587101004_05
A2210189587101004_06
A2210189587101004_00
A2210189587101004_01
A2210189587101004_02
A2210189587101004_03
A2210189587101004_04
A2210189587101005_05
A2210189587101005_06
A2210189587101005_00
A2210189587101005_01
A2210189587101005_02
A2210189587101005_03
A2210189587101005_04