Senagat habarlary

 • Elektron söwda re underiminde plastmassa gasynlanan tagtanyň birleşdirilen dolanyşyk gutusyny ulanmak

  Elektron söwda re modeiminde daşama gaplaýyş materiallarynyň galyndylaryny azaltmak we ýok etmek we gyssagly transport gatnawyny standartlaşdyrmak.Modully, standartlaşdyrylan, aňsat sökülýän we gaýtadan işlenip bilinýän plastmassa gasynlanan plastinka birleşdirilen dolanyşyk gutusy dizaýn edildi, bu ...
  Koprak oka
 • What are the packaging specifications for fruits and vegetables?

  Miwe we gök önümler üçin gaplama aýratynlyklary haýsylar?

  Hemmämiziň bilşimiz ýaly, miwe we gök önüm gaplamalarynda ulanylýan materiallar we gaplama usullary miweleriň we gök önümleriň hiline belli bir derejede täsir eder.Redaktor, salgylanma üçin miwe we gök önüm gaplamalarynyň mazmunyny düzdi.Miwe we gök önüm gaplaýyş materiallaryny saýlamak ...
  Koprak oka
 • Why use the pp corrugated sheet to make the yard sign, floor protection

  Näme üçin howly belgisini, poly goramak üçin pp gasynlanan kagyzy ulanyň

  PP gasynlanan listler näme?Çydamly we çydamly polipropilen rezinden ýasalan bu gasynlanan listler, şol bir materialyň dik gapyrgalary bilen birleşdirilen PP-iň iki gatlagydyr.Polipropilen ýa-da PP rezin, termoplastiki bolup, ony ýokary çydamly edýär ...
  Koprak oka
 • pp koroplast sahypasy näme

  PP gasynlanan listleri ulanmagyň käbir peýdalary: ★ Çydamlylygy: PP gasynlanan kagyzlar kagyz tagtalary bilen deňeşdirilende agaçdan we plastmassa materialdan has berkdir.Bu listler, howa şertlerinde-de ýokary durnuklylygy üpjün edýär.Ahyrky sag bol ...
  Koprak oka
 • The fruit box

  Miwe gutusy

  Plastmassa gasynlanan miwe paket gutusy
  Koprak oka