PP koroplast sahypasy

 • 4mm coroplast sheet for the pritnted

  Pritnted üçin 4 mm koroplast list

  Pritnted üçin 4 mm koroplast list

  ululygy: 4ft * 8ft / 1220 * 2440mm / özleşdirilen

  Galyňlygy: 2-12mm

  Programma: Çap edilen, daşarky gatlak howly belgisi,

  Material: pp, polipropilen, suw geçirmeýän plastmassa list.

  Reňk: Ak / sary / gara / gök we ş.m.

   

 • floor protection plastic corrugated sheet

  poly goramak üçin plastmassa gasynlanan list

  poly goramak üçin plastmassa gasynlanan liste pp içi boş kagyz diýilýär, gasynlanan plastmassa list, list, polipropilen çukur önümi ýokary temperatura bilen polipropilen ereýän polipropilen önümiň hataryndan çykarylýar.

  PP çukur tagtasy ekologiýa taýdan arassa gaplama materiallary üçin täze görnüş, gasynlanan plastmassa örtük ulanylanda tozan öndürmeýär, gasynlanan karton bilen deňeşdirilende 4-10 esse köp aýlawly ömri bar, ýakyn wagtda kartonyň ýerini alar. geljekde esasan gaplamany ulanmakda.Mundan başga-da, ýeňil, oňat berklik, çeýe ululyk we arzan bahadan artykmaç gasynlanan list, sanjym plastmassa gutusynyň ornuny tutar.

 • Pp Corrugated Sheet competitive selling price

  Pp gasynlanan kagyz bäsdeşlik satuw bahasy

  Mugt nusga bar.

  Kiçijik synag buýruklary kabul edilip bilner.

  Önümimiz size dürli ululygy, dürli görnüşi, dürli reňkleri we dürli programmalary düzüp biler.

  Pp gasynlanan listiň spesifikasiýasy howly belgisi, bag gatlagynyň belgisi, çap edilen mahabat materialy, gatlagyň aşaky bukjasy, poly goramak materialy, öndürilen miwe gutusy, awtoulag zapaslary gaplamak we ş.m.