Miwe paketi üçin PP plastmassa gasynlanan guty

Gysga düşündiriş:

gasynlanan plastik guty:

Reňk: omörite ýasalan
1) adaty reňkleriň MOQ ak, aç-açan, gök we çal ýaly 1000pc.
2) ýörite reňkler üçin MOQ gyzyl, sary we ýaşyl ýaly 2000 kg.

amaly : 1) miwe goraýjy gaplama
2) gök önüm gaplamak
3) gutyny ýasamak
4) Awtoulag bölek gatlagynyň gaplanylyşy

material aýratynlygy : Ekofriendly, suw geçirmeýän, zäherlenmeýän, çydamly, mehaniki öndürijilik, gaýtadan ulanylýan, güýçli

 


 • Ölçegi:Custöriteleşdirilen. Dizaýn çyzgylaryňyza esaslanyp keseris.
 • Reňk:Ak, gara, gök we başgalar
 • Galyňlygy:3mm, 4mm, 5mm
 • Dykyzlygy:500gsm-1200gsm
 • Çap edildi:Çap edilen ýöriteleşdirilen sungat eserlerini kabul ediň
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  önümiň jikme-jiklikleri

  Gaplamak

  PE film, PE sumka, faner palet.

  Töleg möhleti

  Awans TT

  Eltip bermegiň wagty

  Sargydy tassyklandan soň 40HQ bilen 7 gün

  Programma we funksiýa

  Mangosteen, .Hami gawuny, Balans, Üzüm paketi we ş.m.
  Dürli galyplarymyz bar we dürli ululyklary sazlap bileris.
  Guty kompaniýanyň nyşany bilen çap edilip bilner.
  Suw geçirmeýän we gaýtadan ulanylýan ulanmak.

  Işlemek ädimleri

  pp çig mal

  pp korfýut sahypasy

   kesmek

  çap edildi

  galyp kesmek

  birikdirmek

  Gaplamak

  strawberry box
  plastic corrugated fruit box
  5

  Hyzmatymyz we bäsdeşlik ukybymyz

  High Bizde ýokary hilli, gowy hyzmat, has çalt eltiş wagty we müşderilere OEM hyzmaty bilen 15 ýyldan gowrak öndüriji bar.
  Aster Has çalt nusga wagty.Bizde in engineenerler, çyzuwyňyza esaslanyp, nusga ýasap bilerler, ony hem zerurlygyňyza görä düzüp bilerler.Adatça, nusga almak üçin diňe 1-3 gün gerek.
  Products Önümler meselesini çözmek üçin güýçli gözleg we iş toparymyz bar.
  ★ Mugt nusga bar.
  ★ Kiçijik synag buýruklary kabul edilip bilner.
  ★ Önümimiz siziň üçin dürli ululygy, dürli görnüşi, dürli reňkleri we dürli programmalary düzüp biler.

  "Hil, hyzmatlar, öndürijilik we ösüş" teoriýasyna eýerip, gowy lomaý satyjylar üçin hytaý korruone PP gasynlanan korflut korreks plastik miwe gök önüm gutusy üçin içerki we dünýädäki dükançylardan ynam we öwgi aldyk, kompaniýa bilen berk gatnaşyk saklaýarys. ABŞ-da, Angliýada, Germaniýada we Kanadada 200-den gowrak lomaý satyjy.Önümlerimiziň haýsydyr birine diýen ýaly haýran bolsaňyz, biziň bilen habarlaşmak üçin hiç hili çykdajy duýmaň.
  Gowy lomaý satyjylar Hytaý plastik miwe gutusy, gasynlanan plastmassa guty, 10 ýyldan gowrak tejribe eksport etdik we önümlerimiz we çözgütlerimiz 30-dan gowrak ýurda göz aýlady.Ilki bilen müşderi hyzmatyny ilki bilen saklaýarys, hil ilki bilen, önümiň hili bilen berk.Saparyňyza hoş geldiňiz!

  Mugt nusga

   

  Custöriteleşdirilen

   

  15 ýyl öndüriji

   

  Qualityokary hilli

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň