“Oem Supply China Printing Pp Hollow Corflute Sheet”

Gysga düşündiriş:

1,Bizde 15 ýyldan gowrak wagt baröndürijibilenýokary hilli, gowy hyzmat, has çalt eltiş wagty we müşderilere OEM hyzmaty.

2,FAster nusga wagty.Bizde in engineenerler, çyzuwyňyza esaslanyp, nusga ýasap bilerler, ony hem zerurlygyňyza görä düzüp bilerler.Adatça, nusga almak üçin diňe 1-3 gün gerek.

3,Önümler meselesini çözmek üçin güýçli gözleg we ösüş toparymyz bar.

Önümiň spesifikasiýasy :

Korfýut sahypamyzyň haýsy materialy: PP, polipropilen,

Pp içi boş kagyz korflýut sahypasy programmasy näme: howly belgisi, gatlak belgisi, çap edilen LED çyra gutusy,

Korfýut sahypamyzy nädip ulanmaly?Bu material UV bilen çap edilip bilner, çeper eserleri sahypanyň üstünde çap edip bilersiňiz we H taýaklaryny bagda saklamak üçin ulanyp bilersiňiz.Ony oturylyşykda ýa-da başga bir ýerde ulanmak aňsat.


 • Ölçegi:18 "* 24" we özleşdirilen
 • Reňk:Ak
 • Galyňlygy:3mm, 4mm, 5mm
 • Dykyzlygy:300gsm-2000gsm
 • Çap edildi:Çap edilen ýöriteleşdirilen sungat eserlerini kabul ediň
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  önümiň jikme-jiklikleri

  Gaplamak

  PE film, PE sumka, faner palet.

  Töleg möhleti

  Awans TT

  Eltip bermegiň wagty

  Sargydy tassyklandan soň 40HQ bilen 4 gün

  Programma we funksiýa

  UV çydamly we suw geçirmeýän
  Oorapyk ýa-da açyk mahabat we bezeg
  Programma meýdançasy: Söwda-sergi, görkeziş, mahabat, mahabat, metro we awtobus, gurluşyk, bina ...
  Wokzal mahabaty, kompaniýanyň nyşany

  Işlemek ädimleri

  pp çig mal

  pp korfýut sahypasy

  çap edildi

  galyp kesmek

  Gaplamak

  Hyzmatymyz we bäsdeşlik ukybymyz

  High Bizde ýokary hilli, gowy hyzmat, has çalt eltiş wagty we müşderilere OEM hyzmaty bilen 15 ýyldan gowrak öndüriji bar.
  Aster Has çalt nusga wagty.Bizde in engineenerler, çyzuwyňyza esaslanyp, nusga ýasap bilerler, ony hem zerurlygyňyza görä düzüp bilerler.Adatça, nusga almak üçin diňe 1-3 gün gerek.
  Products Önümler meselesini çözmek üçin güýçli gözleg we iş toparymyz bar.
  ★ Mugt nusga bar.
  ★ Kiçijik synag buýruklary kabul edilip bilner.
  ★ Önümimiz siziň üçin dürli ululygy, dürli görnüşi, dürli reňkleri we dürli programmalary düzüp biler.

  "Hil ýokary hilli, Hyzmatlar iň ýokary, meşhurlyk birinji ýerde" diýen dolandyryş ýörelgesini dowam etdirýäris we iň oňat hilli Hytaý göni satuw altyburçluk Twill demir diwary saklamak üçin diwar tekjeleri üçin ähli müşderiler bilen tüýs ýürekden dörederis we üstünlik gazanarys. size iň bäsdeş bahalary we ýokary hilli baha beriň, sebäbi biz has ÖNÜMÇILIK!Şonuň üçin biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.
  Iň oňat hilli “China Storage Holders Racks” we “Storage Racks” bahasy, kompaniýamyz hemişe halkara bazarynyň ösüşine ünsi jemleýär.Russiýada, Europeanewropa ýurtlarynda, ABŞ-da, Eastakyn Gündogar ýurtlarynda we Afrika ýurtlarynda müşderilerimiz köp.Hyzmat ähli müşderiler bilen duşuşmagy kepillendirýän bolsa, elmydama şol hiliň binýadyna eýerýäris.

  Mugt nusga

   

  Custöriteleşdirilen

   

  15 ýyl öndüriji

   

  Qualityokary hilli

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň